QR.HSCC.VN

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

  1. Thông tin mật khẩu được bảo mật với mã hóa 1 chiều (không thể truy vấn ngược) đảm bảo an toàn khi truy cập.
  2. Các thông tin cá nhân chia sẻ được lựa chọn hiển thị theo nhu cầu của chính bạn, bỏ chọn [Trạng thái mở] giúp khóa toàn bộ thông tin các nhân giúp tránh các truy cập bất hợp pháp.
  3. Ứng dụng chia sẻ thông tin cá nhân qua mã QR hoàn toàn miễn phí.
  4. Chúng tôi cam kết không sử dụng bất kỳ thông tin cá nhân nào vào bất cứ mục đích gì.
  5. Tuy vậy, việc bạn đặt trạng thái mở để chia sẻ thông tin có thể vô tình làm lộ thông tin cá nhân và chúng tôi không chịu bất cứ trách nhiệm nào nếu điều đó xảy ra. Đề nghị, sau khi chia sẻ thông tin cá nhân cho người khác, cần đặt lại [trạng thái mở] ở chế độ bỏ tích chọn để khóa lại nếu đó là những thông tin mà bạn thật sự muốn bảo vệ.
  6. Chúc bạn có những trải nghiệm hữu ích khi sử dụng ứng dụng. Chia sẻ QR kết nối yêu thương!Trang chủ Điều khoản Liên hệ


Lượt đăng ký sử dụng: 7808139. Bản quyền HSCC 01/2023 - 7/2024